Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Khi người dùng truy cập và sử dụng website duanecogreencity.com có ​​nghĩa là người dùng đã đồng ý với các điều khoản bảo mật dưới đây. Vì vậy, trước khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên người dùng nên đọc kỹ Chính sách bảo mật dưới đây.

Phạm vi thu thập thông tin

Khi người dùng truy cập vào trang web duanecogreencity.com, cookie của chúng tôi sẽ tự động thu thập dữ liệu liên quan đến kết nối Internet của người dùng như:

  • Miền
  • Các trang web mà người dùng sử dụng trước và sau khi truy cập trang web này

Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập một số thông tin cá nhân mà người dùng tự nguyện và tự nguyện cung cấp vào các khảo sát của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm:

  • Tên tài khoản
  • Liên hệ qua email
  • Số điện thoại liên hệ
  • Chủ đề liên hệ / phản hồi
  • Nội dung liên hệ / phản hồi

Mục đích sử dụng thông tin

Thông tin thu thập từ trang web này sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Là cơ sở dữ liệu để nâng cấp trang web và trải nghiệm của người dùng trên trang web
  • Kịp thời giúp đỡ người dùng khi gặp sự cố
  • Làm cơ sở dữ liệu trong quá trình chăm sóc và tư vấn cho người dùng

Phạm vi sử dụng thông tin

Tất cả thông tin người dùng được thu thập từ trang web duanecogreencity được sử dụng trong nội bộ nhóm của chúng tôi. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể cung cấp thông tin người dùng cho các cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trong hệ thống của chúng tôi cho đến khi người dùng có yêu cầu hủy bỏ.

Cam kết bảo mật thông tin người dùng

Ban quản trị website duanecogreencity.com ý thức được rằng việc bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cam kết thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật tuyệt đối trên hệ thống website của chúng tôi và chỉ được sử dụng cho các mục đích nêu trên.

Tuy nhiên, trong quá trình truyền tải thông tin qua Internet, chúng tôi không thể đảm bảo vì giới hạn của các công cụ bảo mật.